Ut på tur
Hei, dette er link til min Delormer sporing. Når den er aktiv kan du se hvor jeg er på kartet. Det kan hende du ser og ser gamle spor, Se etter "Start" og følg sporet så finner du meg nok.